dinsdag 10 mei 2016

Geovisie
  
Geovisie is een landmeetkundig adviesbureau voor bouw en infra.
Geovisie gestart in mei 2000, is een parttime onderneming, dit betekent dat opdrachten in goed overleg met de opdrachtgever worden ingepland en  uitgevoerd.
Er is werkervaring met traditionele landmeetkunde, waterpassen, maatvoering, totalstation, tachymeter, gps-metingen, grondslagvereffening, hydrografische inwin- en verwerkingstechnieken, presentatie van meetgegevens en gegevensmanagement.

Er is kennis aanwezig op het gebied van landmeetkunde, weg- en waterbouw, (risico gestuurde) projectbeheersing, kwaliteitssystemen (lead auditor), betontechnologie en geografische informatiesystemen.    

U kunt Geovisie opdracht verlenen tot:
- herstellen van oude perceelsgrenzen aan de hand van originele kadastrale veldwerken
- adviseren bij problemen rond eigendomsgrenzen en begeleiden van kleine ruilverkavelingen
- waterpassen van hoogten in het terrein met Leica waterpasinstrument
- situatie- en hoogtemetingen met Sokkia Set 5
- Gevelmetingen met de expertmodule Sokkia SDR33
- GPS metingen met Garmin handheld, (begroeiing- en plantenkartering)
- uitvoeren van quantity surveying (onafhankelijke controle metingen)
- geven van advies omtrent landmeetkunde, geoinformatie en hydrografie
- toezicht houden op kleine civieltechnische projecten


Contactgegevens:
Math Lemmens
Bekerbaan 3
6333 EH Schimmert
Mob: 0612584472

Projecten


Landmeetkundige projecten:
- het reconstrueren van kadastrale perceelsgrenzen op basis van veldwerken van Kadaster, dit d.m.v. meetlijnenverbanden, coördinaatlijsten
- het inmeten van gebruiksgrenzen van percelen ten behoeve van grensreconstructies in autocad op een gedigitaliseerd veldwerk.
- het uitzetten van kadastrale grenzen met totalstation
- het zichtbaar maken met totalstation van grenzen tussen begroeing als de grenspunten niet onderling zichtbaar zijn.
- het maken van een assenstelsel bij de nieuwbouw van een monumentale hoeve in Wijnandsrade
- het inmeten van harde en zachte topografie met hoogte t.b.v. het ontwikkelen van een bouwgebied voor woningbouw en industrie in Ulestraten, Gronsveld, Nuth, Munstergeleen, Heerlen, Rothem,
- het inmeten van hoogten incl advies over waterafvoer en mogelijk gevaar voor wateroverlast na aanpassing weghoogte door gemeente Geleen
- het inmeten van hellende terreinen en bepaling hellingpercentages, volgens Kadastervoorschrift, voor waardebepaling in ruilverkaveling
- het inmeten van percelen en ruilverkaveling met oppervlaktebepaling in Ulestraten, Nuth en Munstergeleen
- het inmeten van hoogten ten behoeve van nauwkeurigheidswaterpassingen
- het inmeten van terreinen en gebouwen, inpassing in GBKN en presentaties t.b.v. ontwikkeling van bouwgebieden, brede school Simpelveld
- het maken van een maatvaste kadastrale ondergrond voor het ontwikkelen van bouwgebieden, door het digitaliseren van veldwerken
- het inmeten van harde topografie met hoogte en inpassing op de kadastrale ondergrond, Nuth centrumplan
- het inpassen van ontwerpen van architecten op de maatvaste ondergrond, Nuth, Rothem, Ulestraten
- het maken van coordinaatlijsten t.b.v. het uitzetwerk
- het uitzetten van grenspunten, bouwblokken, wegen, kunstwerken, Rothem, Wijnandsrade
- civieltechnisch inmeetwerk, uitzetwerk, Veiling ZON
- het uitzetten van regenwaterbuffers, Nijswiller, Beutenaken, Partij, Heerlen
- het adviseren van bedrijven over de aanpak van landmeetkundige diensten binnen hun bedrijf
- Voor rechtbank en advocaten verzorgen van uitzetwerk en kadastrale recherche bij geschillen
- Leidingregistratie op het terrein van DSM voor KPN
- Maatvoering voor bouwwerkzaamheden
- Uitzetten schootsveld conform richtlijnen OLS, schietbomen en oplegpunten